ترانزیت

ترانزيت

شرکت سفير آريا با داشتن نمايندگي هاي توانمند در گمرکات سراسر کشور اين قابليت را دارد تا در کمترين زمان محمولات صاحبان کالا را تحت پوشش عمليات ترانزيت خارجي و داخلي قرار دهد.شبکه کارگزاران محلي شرکت سفير آريا در اکثر بنادر مهم و نقاط مرزي و گمرکي کشور حضور دارند:- بندر عباس ، بندر بوشهر ، بندر خرمشهر و بندر امام خميني و چا بهار- مرز هاي ايران با کشورهاي مستقل مشترک المنافع- منطقه اقتصادي ويژه سلفچگان- همه گمرکات......بخش ترانزيت شرکت حمل و نقل بين المللي سفير آريا باتوجه به ماهيت پيچيده عمليات ترانزيت کشور با بکارگيري تيمي متشکل از پرسنل بسيار باتجربه و متخصص و با توجه به داشتن و بکارگيري دانش پروسه هاي مختلف ترانزيتي و قوانين گمرکي در اين راستا، در زمين هاي حمل زميني، خدمات گمرکي و قوانين و مقررات گمرکي توانسته است خدمات چشمگيري ارائه دهد.خدمات قابل ارائه بخش ترانزيت به شرح ذيل مي باشد:خدمات حمل ترانزيتحمل و ترانزيت انواع کانتينر و خودرو وخرده بار در کمترين زماندريافت ترخيصيه و اصلاح اسناد از کشتيرانيانجام خدمات ترازيت به صورت ترکيبي با ساير روشها حملانجام عمليات گمرکي در مبدا و نيز در مقصدانجام عمليات مرجوع نمود کالادريافت قبض انبار در مقصد نهايي در کمترين زمان خدمات مشاورهمشاوره براي انتخاب بهترين نوع حمل (هزينه و زمان حمل)ارائه مشاوره در ارتباط با جديدترين قوانين حمل و نقل  ترانزيتراهنمايي در تهيه بيمه براي کالاي موردنظرقابل ذکر است که بخش ترانزيت با استفاده از تجربيات و دانش خود و همچنين با توجه به استفاده صاحبان کالا از کارتهاي بازرگاني مختلف اين توانايي را دارد که حمل بار تا لحظه قبض انبار شدن را به نام خود و در لحظه آخر کالاي فوق را به نام شخص يا شرکتي که صاحبان کالا تصميم بگيرند، بنمايد.ما برآنيم تا در کمال صداقت ، امانت دار کالاي شما باشيم و با کمترين هزينه هاي ممکن ، کالاهاي بازرگانان محترم و شرکتهاي بازرگاني را به مقصد نهايي برسانيم.

 

اشتراک بگذارید