حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دريايي

شرکت سفير آريا با مشارکت شرکت هاي کشتيراني فعال خدمات خود را با قابليت انعطاف بسيار بالا ارائه ميدهد.

-  حمل دريايي از تمامي بنادر دنيا به بنادر ايران ،هند، امارات متحده عربي ،ليبي وکشورهاي عربي وبالعکس

 -  خدمات ساحلي وانبارداري در بنادر ايران وامارات متحده عربي

 -  تامين وبه اجاره دادن کانتينر هاي 20 فوت ،40 فوت ، اپن تاپ ، فلت رک  وريفر

 -  ارائه خدمات N.V.O.C.C  

 -  خدمات چارترينگ کشتي

 -  تامين بيمه ترانزيت وحمل دريايي

 -  استافينگ وترانشيپ کانتينري وفله در بنادر امارات متحده عربي ،هند ، پاکستان ،چين ، ليبي و ايران

 

اشتراک بگذارید