ترخیص در گمرکات خارج از کشور

ترخیص در گمرکات خارج از کشور

 

تحويل کالا از درب انبارفروشنده به درب انبارخريدارازرايج ترين و راحترين راههاي حمل و نقل براي مشتري است. در اين مورد مشتري از تمام مسوليت هاي مربوط به کالا آزاد است. ما مسئول تمام مراحل حمل کالا از بارگيري محموله،  تحويل به پورت مربوطه، تشريفات گمرکي در پورت مبدا، حمل به پورت مقصد، تشريفات گمرکي در پورت مقصد ، و حمل و نقل داخلي به درب انبارخريدار مي باشيم. تحويل کالا از درب انبارفروشنده به درب انبارخريدارنه تنها راحتي را براي مشتري فراهم ميکند بلکه موجب تسريع اين فرآيند و کاهش هزينه هاي مربوطه نيز ميشود. ما شما را با آماده سازي تمام اسناد مربوطه  در هر مرحله از فرايند حمل بار از مبدا تا مقصد پشتيباني خواهيم کرد .شرکت سفير آريا گروپ با به کار گيري متخصصين با تجربه درداخل و خارج از کشوردر زمينه حمل کالاازسراسرجهان آمادگي حمل انواع کالا ازدرب انبارفروشنده تا درب انبارخريدار وانجام کليه امور گمرکي مبدا و مقصد را دارد. خدمات ترخيص کالا از گمرک و تحويل کالا به درب انبارپس از ورود بار به گمرکات کشور تکميل کننده خدمات حمل و نقل کالاي شرکت سفير آريا گروپ مي باشد که موجب صرفه جويي در زمان و هزينه ها مي شود.

 

اشتراک بگذارید